ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ ເວັບໄຊໃໝ່ຂອງພະແນກ ຢ່າງເປັນທາງການ​ໂດຍຜ່ານລະບົບServer ຂອງພະແນກເອງ

ປັດຈຸບັນ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ ເວັບໄຊໃໝ່ຂອງພະແນກ ຢ່າງເປັນທາງການໂດຍຜ່ານລະບົບ Server ຂອງພະແນກເອງ ທີ່ມີທີ່ຢູ່ຄື:

www.Dostsaravanhsaravanh.gov.la ນີ້ແມ່ນເວັບໄຊໃໝ່ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ທີ່ເປັນເວບໄຊ ບໍລິການສະໜອງ ຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ (ເຕັກນິກການຜະລິກະສິກຳແບບມີວິທະຍາສາດ) ໂດຍໄດ້ຮັບການສົມທົບ ຊ່ວຍເຫຼືອ ສ້າງຈາກພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງກວາງຈິ, ດ້ວຍຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ທາງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ຈິ່ງໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ຄືການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆຂອງພະແນກ ອອກສູ່ສັງຄົມອອນລາຍ.