ໝົດປັນຫາເລື່ອງຄອມພິວເຕີບໍ່ມີ Driver ປັນຫານີ້ສາມາດແກ້ໄຂງ່າຍ

ໝົດປັນຫາເລື່ອງຄອມພິວເຕີບໍ່ມີ Driver ປັນຫານີ້ສາມາດແກ້ໄຂງ່າຍໂດຍການດາວໂລດ Easy DriverPacks ມາໃຊ້: ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະນຳໃຊ້ Easy DriverPacks ທ່ານຕ້ອງກວດເຊັກ Windows ທີ່ທ່ານໃຊ້ກ່ອນ ວ່າໃຊ້ Win8X86, Win8X64, Win7X86, Win7X64, WinXP ເມືອຮູ້ລະບົບWindows ຂອງຄອມທີ່ທ່ານໃຊ້ແລ້ວກໍ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ດັ່ງພາບລຸ່ມນີ້:ໝາຍບອກ:(X86 ແມ່ນ 32 bit, X64 ແມ່ນ 64 bit) ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີບັນຫາກ່ອນລັນໂປແກຣມ Easy DriverPacks ໃຫ້ທ່ານປີດ ແອນຕີໄວລັດ ກ່ອນເດີ.

Link Download Easy DriverPacks

WinXp https://docs.google.com/file/d/0BylrnUI2z6JeS3pudmI4LTNQZEk/edit

Win7X86 https://docs.google.com/file/d/0BylrnUI2z6JeNGl0UjJWX0wtajg/edit

WinX64 https://docs.google.com/file/d/0BylrnUI2z6JeU3NVQWo3b2dpc0U/edit

Win8X86 https://docs.google.com/file/d/0BylrnUI2z6JeU044Y3JyeU9FUXM/edit

Win8X64 https://docs.google.com/file/d/0BylrnUI2z6JeSnJzNW5aSjVxNVk/edit 

Link Download ຄູ່ມືນຳໃຊ້

ຖ້າຫາກທ່ານໂລດບໍ່ໄດ້ ສາມາດຕິດຕໍ່ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ເພື່ອຂໍນຳເອົາໂປແກຣມໄປໃຊ້.

ສຳລັບບັນດາພະແນກການ, ອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງແຂວງສາລະວັນ ສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາດາຍເວີນຳພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ, ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໄດ້ເລີຍ.

ສຳລັບຕ່າງແຂວງຕ່າງເມືອງສາມາດພົວພັນກັບພະແນກໄດ້ໂດຍກົງ ແລະ ເຮົາຈະຈັດສົ່ງໃຫ້ທ່ານຜ່ານລະບົບລົດໂດຍສາຍ ຫຼື ລະບົບໄປສະນີ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ.

ໂທຣ: 034 212 023, 020 59070512, 020 22288449