ຕາດໄມ້ເຮ້ຍ. (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ຕາດໄມ້ເຮ້ຍ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພໍ່ເຂັມ, ເມືອງສາລະວັນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 25 ກິໂລແມັດ. ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າ: “ຕາດລາ” ແຕ່ປະຈຸບັນ ເອີ້ນ ຕາດໄມ້ເຮ້ຍ, ແຕ່ກ່ອນ ຢູ່ໃນຕາດ ມີ “ຄ້ອງລາ” ແຕ່ຕ້ອງເອົາອອກໄປ ຍ້ອນວ່າ: ຍາມວັນສິນໃດ ມີສຽງຄ້ອງລາ ດັງຂຶ້ນ ກໍ່ຈະມີຄົນຕາຍໂລດ.

ເມື່ອເປັນແນວນັ້ນແລ້ວ, ເຖົ້າແກ່ພໍ່ແມ່ ໃນບ້ານ ເລີຍນິມົນເອົາ ຄູບາອາຈານ ມາເອົາ ຄ້ອງລາ ໄປຈາກສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ (ເອົາໄປໃສ ແມ່ນບໍ່ມີໃຜຮູ້) ສະນັ້ນພາຍໃນບ້ານ ຈຶ່ງມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຊາວບ້ານ ກໍ່ບໍ່ຕາຍ ຍ້ອນຄ້ອງລາ ນັ້ນອີກ ຮອດປະຈຸບັນ, ເທິງຕາດໄມ້ເຮ້ຍ ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າ: ຕາດລານ້ອຍ. ໃນສະໄໝຢຶດອຳນາດປີ 1975 ໄດ້ມີນິຄົມ 23 ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານ ຢູ່ແຖບນີ້ ແລະ ໄດ້ເອີ້ນຊື່ວ່າ: “ຕາດໄມ້ເຮ້ຍ” ເພາະຢູ່ແຄມເຊເຊັດ, ມີປ່າໄມ້ເຮ້ຍຫຼາຍ ກອງນິຄົມ 23 ໄດ້ ເອີ້ນຕາດໄມ້ເຮ້ຍ ເທົ່າທຸກວັນນີ້.