ນ້ຳຕົກຕາດເສນ.(ແຂວງ ສາລະວັນ)

ນ້ຳຕົກຕາດເສນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາບອນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງ ເລກທີ 20 ປະມານ 8 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 12 ກິໂລແມັດ. ການບໍລິການ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມ ໃນປີ 1995 ນ້ຳຕົກຕາດເສນ ເກີດມາຈາກ ນ້ຳຫ້ວຍຕະປຸງ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາບອນ. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຕາມການເລົ່າຂານ ຂອງເຖົ້າແກ່ ພາຍໃນບ້ານ ທີ່ບັນພະບູລຸດ ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເລົ່າຕໍ່ກັນມາວ່າ:

ໃນໄລຍະ ຝຣັ່ງ ເຂົ້າມາປົກຄອງລາວ ໄລຍະທຳອິດ, ປະຊາຊົນ ຍັງຕັ້ງບ້ານເຮືອນກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນຕັ້ງຊື່ ບ້ານນາບອນ, ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ: ທ້າວ ເສນ (ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານເອີ້ນວ່າ: “ຢະເສນ” ເຊິ່ງຄຳວ່າ “ຢະ” ໃນພາສາຊົນເຜົ່າແງະ ແປວ່າ ເຈົ້າກົກເຈົ້າເລົ່າ ຫຼື ພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ ອາວຸໂສ) ເປັນຜູ້ທີ່ມີວິຊາອາຄົມ ໃນບ້ານ, ຕໍ່ມາ ມີປີໜຶ່ງ ປະຊາຊົນ ພາຍໃນບ້ານ ເກີດມີການລົ້ມຕາຍ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດ ແລະ ມີລັກສະນະການຕາຍ ແບບແປກໆ; ດັ່ງນັ້ນ ປະຊາຊົນ ຈຶ່ງສົງໄສວ່າ ສາເຫດອາດເປັນຍ້ອນ ທ້າວ ຢະເສນ ເພາະລາວເປັນຄົນມີ ວິຊາອາຄົມ ແລະ ກ່າວຫາລາວວ່າລາວ ເປັນປອບ (ຕາມຄວາມເຊື່ອ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ) ຈຶ່ງພາກັນລວມຕົວກັນຈັບເອົາ ທ້າວ ຢະເສນ ໄປຂ້າ ໂດຍການຕັດຄໍ ທີ່ນ້ຳຕົກຕາດ ແຫ່ງໜຶ່ງ ທີ່ບໍລິເວນ ສົ້ນບ້ານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຈຶ່ງເອີ້ນວ່າ: ນ້ຳຕົກຕາດເສນ ຈົນຮອດເທົ່າທຸກວັນນີ້.