4000 ຂຸມບ້ານທ່າ. (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 4000 ຂຸມ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າ, ເມືອງລະຄອນເພັງ, ຫ່າງຈາກເທດ ສະບານເມືອງ 25 ກິໂລແມັດ ປະຈຸບັນ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານທ່າ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.