ການລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, 02 ເຂດຈຸດສຸມ ເມືອງພູດອຍ (ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໜ້ວຍ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 17–18 ພຶດສະພາ 2016, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ, ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ຊຸກຍູ້ວຽກງານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີ, 02 ເຂດຈຸດສຸມ ເມືອງພູດອຍ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍໂດຍ ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄລ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະນາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກ ງານຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ. ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບປະກັນໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ເປັນລະບົບຮັດກຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງການປ່ຽນ ແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພະແນກວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີປະຈຳແຂວງ, ໃນນາມເປັນເສນາທິການ ໂດຍ ກົງໃຫ້ແກ່ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກໍ່ຄືຂັ້ນແຂວງ, ແລະ ໃນການວ່າງແບບແຜນຍຸດທະສາດ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍ ປັບປຸງຊຸກຍູ້ແລະສົ່ງເສີມ ທາງດ້ານການຕິດຕາມກວດກາພະຫານະເຄື່ອງວັດແທກ ທຸກປະເພດ ແລະ ກວດກາມາດຕະຖານ ຂອງຜະລິດຕະພັນສິນສິນຄ້າ, ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້:
ໃນຄັ້ງວັນທີ: 17 ພຶດສະພາ 2016, ຄະນະນຳພະແນກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການປຶກສາຫາລື ນຳເລຂາພັກເມືອງເຈົ້າເມືອງໆສະໜ້ວຍ ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ດັ່ງນີ້:
1. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ໜ່ວຍງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງສະໜ້ວຍ ແຂວງສາລະວັນ.
2. ການກວດທຽບ ພາຫະນະເຄື່ອງວັດແທກຕົວຈິງ.
3. ການມອບອຸປະກອນເຄື່ອງມືການວັດແທກ.
4. ພົວພັນວຽກງານ ກັບຄະນະນຳພາສີເຂດ ດ່ານລະໄລ ຕໍ່ກັບການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິລົດບັນທຸກນໍ້າມັນ ແລະການຈະລົງກວດສອບມາດຕະຖານຄຸນະພາບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ປະຈຳຢູ່ດ່ານລະໄລ(ດ່ານສາກົນ) ເມືອງສະໜ້ວຍ.
5. ການຕິດຕາມ ໂຄງການ: ຕີພ້າ .
ໃນຄັ້ງວັນທີ: 18 ພຶດສະພາ 2016, ຄະນະນໍາພະແນກ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຊຸກຍູ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຫ້ອງການ ວຕ ເມືອງຕະໂອ້ຍ ແລະ ຮັບຟັງການສະຫຼູບລາຍງານ ຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງຕະໂອ້ຍ