ກອງປະຊຸມ ລາຍງານ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄັ້ງທີ I ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ມັງກອນ 2015, bottes ugg ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ລາຍງານ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄັ້ງທີ I ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ມັງກອນ 2015 ໃຫ້ກຽດເປັນປະທ່ານ ໂດຍ ທ່ານ ທອງໃສ ສົນລາສີ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມນີ້, nike air pegasus ເພື່ອລາຍງານ ແລະ ຕີລາຄາຜົນໄດ້ຮັບຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຄັ້ງທີ I ທີ່ຈັດຂື້ນຢູ່ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ແນໃສ່ປັບປຸງແກ້ໄຂຕໍ່ບັນດາຂໍ້ຄົງຄ້າງຕ່າງໆ ໂດຍຜ່ານວາລະກອງປະຊຸມ ຕ່າງໜ້າຫ້ອງການ,