ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກວຕ ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ

ໃນວັນທີ 22 ທັນວາ 2014 ເວລາ 13 ໂມງ 30, ກົມແຜນການແລະການຮ່ວມມື ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ໄຂກອງປະຊຸມສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານແຜນການ ໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ໂຮງແຮມດອກບົວຄູ່, ເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈໍາປາ ສັກ. ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ ໄດ້ຮັບກຽດຈາກທ່ານ ດຣ. ສາຄອນ ຈະເລີນວົງ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່າວໄຂພິທີຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານສີທົນ ແກ້ວພູວົງ, ກໍາມະການປະຈໍາພັກແຂວງ, ຫົວໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ແຂວງຈຳປາສັກ ໃຫ້ກຽດປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ໂອ້ລົມຜູ້ແທນຮ່ວມກອງປະຊຸມສໍາມະນາ; ມີທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະ ຊວງວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ; ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນແລະບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາກ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ ມີ: ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 36 ທ່ານ,ຍິງ 3 ທ່ານ. ໃນວາລະດໍາເນີນການປະຊຸມສໍາມະນາ ມີຫົວຂໍ້ຕ່າງໆດັ່ງນີ້:

– ສະພາບການສ້າງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີໃນໄລຍະຜ່ານມາ,

– ແນະນໍາຮ່າງຄູ່ມືກ່ຽວກັບວິທີການສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ,

– ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ແລະ ແຜນປີ ເປັນແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ,

– ການປະເມີນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ຂອງ ກວຕ,

– ສະພາບການສ້າງແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 7 ແລະ ສົກປີ 2013-2014, ທິດທາງແຜນແຜນການສົກປີ 2015-2016 ແລະທິດທາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8 (2016-2020),

– ການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້ ແລະປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມ,

– ແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ2030,

– ໂຄງຮ່າງເບື້ອງຕົ້ນຂອງແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 5 ປີ (2016-2020) ຂອງ ກວຕ,

ເຊິ່ງ ໃນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ທີ່ບັນຈຸໃນວາລະຂອງການປະຊຸມສໍາມະນາ ບັນດາທ່ານຜູ້ແທນກໍຈະໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ການສໍາມະນາເຕັມໄປດ້ວຍເນື້ອໃນເລິກເຊິ່ງແລະຄົບຖ້ວນ ສົມບູນ. ການສໍາມະນາຈະດໍາເນີນໄປຈົນເຖິງວັນທີ 25 ທັນວາ 2015 ຈິ່ງຈະສໍາເລັດ.