DCIM100MEDIA

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທີສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງທ້ອງຖິ່ນ

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ມີນາ 2014 ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທີສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງທ້ອງຖິ່ນ ຂື້ນທີ່ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະນຳກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນຳໂດຍທ່ານ ສີແພງ ແສງພົມປັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ມີການນໍາຈາກພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຈາກ 3 ແຂວງເຂົ້າຮ່ວມຄື: ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ, ພວຕ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ພວຕ ແຂວງອັດຕະປື. ກອງປະຊຸມຄັງນີ້ມີຈຳນວນແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 24 ຄົນ, ຍິງ 5 ຄົນ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ເພື່ອຊຸກຍູ້ວຽກງານການສ້າງແຜນພັດທະນາວິທະ ຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂອງແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ໃຫ້ສຳເລັດຕາມແຜນການ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ທາງຄະນະນຳກະຊວງວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີວາງອອກ.