DCIM100MEDIA

ທ່ານ ສີເຮັ່ງ ຫອມສົມບັດ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ເຂົ້າຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ທ່ານ ສີເຮັ່ງ ຫອມສົມບັດ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ ຜູ່ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ແລະ ທັງເປັນປະທ່ານ ຄະນະກຳມະ ການຂັ້ນແຂວງ ປະສານສົມ ທົບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ “ໂຄງການ: ກວດກາຕີລາ ເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການພັດ ທະນາແຂວງສາລະວັນ ແບບຢືນຍົງ”ເຊິ່ງລະອຽດດັ່ງນີ້:

-ທ່ານໄດ້ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ແຂວງສາລະວັນລະຫວ່າງ ແຂວງສາ ລະວັນ ແລະ ແຂວງກວາງຈິ ໃນຄັ້ງວັນທີ 23 ຕຸລາ 2013 ແລະນອກຈາກນັ້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 10-11/12/2013 ທ່ານຍັງໄດ້ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັງຂີພິຍານໃນການມອບ ຮັບອຸປະກອນໄອທີທີ່ທາງແຂວງກວາງຈິ ຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ ເມືອງສາລະວັນ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການ ສ້າງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວ ສານ ໃຫ້ແກ່ສອງເມືອງ.