ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ພວຕ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ

ໂດຍອີງໃສ່ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 4 ແຂວງພາກໄຕ້. ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 6 ມິຖຸນາ 2016 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ທີ່ພະນແກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນ ວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ. ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ທັງສອງແຂວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງ ການ ແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຈໍານວນໜື່ງ.