ເສີມຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຮ່ວມມືພາຍໃນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 18/02/2014 ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດການສຳມະນາແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ລົງເລິກກ່ຽວກັບວຽກບໍລິຫານຈັດການເວບໄຊ ແລະ ຕິດຕັ້ງສ້ອມເປັນຄອມພິວເຕີ ແນໃສ່ເສີມຂະ ຫຍາຍສາຍ ພົວພັນຮ່ວມມືພາຍໃນດ້ານວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍ່ຄືເພື່ອສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງ ດ້ານວຽກງານໄອທີໃນຂົງເຂດວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.