DCIM100MEDIA

ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມກັບ ພວຕ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໃນການກວດສອບມາດຕະຖານ ກົງເຕີໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ຊ່ວຍເຫຼືອພະແນກວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຈຳປາສັກ ໃນການກວດສອບມາດຕະຖານ ກົງເຕີໄຟຟ້າ ແລະ ນ້ຳປະປາ ສາມາດສະຫຼຸບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

-ສຳລັບໝ້ຳນັບໄຟຟ້າ ມີ: 02 ໜ່ວຍ:

ກົງເຕີ 1 ເຟດ: 1 ໜ່ວຍ ມີຄ່າ E= + 1.5 %

ກົງເຕີ 1 ເຟດ: 1 ໜ່ວຍ ມີຄ່າ E= + 0.6 %

-ສຳລັບໝໍ້ນັບນ້ຳປະປາ ມີ: 1451 ໜ່ວຍ.