DCIM100MEDIA

ແຂວງສາລະວັນ ມີເວບໄຊບໍລິການດ້ານຖານຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດແລ້ວ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ພະຈິກ 2014 ທາງຄະນະທິມງານ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງກວາງຈິ ສສ ຫວຽດນາ ໄດ້ເດີນທາງມາຮັດວຽກທີ່ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍສືບຕໍ່ເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ທາງດ້ານວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ລະຫວ່າງ ສອງແຂວງ ສາລະວັນ ສປປ ລາວ ແລະ ແຂວງ ກວາງຈິ ສສ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. adidas nmd femme ຈຸດປະສົງຂອງການເດີນທາງມາຄັ້ງນີ້ ເພື່ອມອບຮັບ, nike roshe run ໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມນຳໃຊ້ ເວັບໄຊ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ທີ່ທາງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງກວາງຈິ ຊ່ວຍສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ມອບຮັບລະບົບໂປແກຣມຄຸ້ມຄອງຖານຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບພາສາລາວ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ກໍ່ເພື່ອເປັນການລົງຕິດຕາມກວດກາຄືນ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ 02 ເມືອງເປົ້າໝາຍ ຄື: ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເມືອງສາລະວັນ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເມືອງສະໝ້ວຍ. Soldes 2017 Asics ສະເພາະເວບໄຊນີ້ ມີຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນ ເພື່ອບໍລິການດ້ານຖານຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ ເປັນຕົ້ນ ເຕັກນິກ ການປູກຝັງລ້ຽງສັດຕ່າງໆ .

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມ, nike roshe run ຄະນະນຳຂອງສອງພະແນກ ຍັງລົງຕິດຕາມກວດກາບັນດາ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງ 02 ເມືອງເປົ້າໝາຍປະກອບດ້ວຍ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເມືອງສາລະວັນ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງເມືອງສະໝ້ວຍ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ເຄື່ອນໄຫວນຳໃຊ້ເປັນເວລາເກືອບ 1 ປີ ໃນຮູບແບບໜ້າຕ່າງໂປແກຣມ ເປັນພາສາຫວຽດນາມ ແລະ ປັດຈຸບັນ ລະບົບໂປແກຣມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງມາເປັນຮູບແບບພາສາລາວ.