ບ້ານພໍ່ເຂັມກ่ຸມບ້ານຕົວແບບໃນການຜະລິດກາເຟ

ໃນຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 6 ສິງຫາ 2014 ພາຍຫຼັງໄດ້ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ ລາຍງານໝາກຜົນໂຄງການໄລຍະ 1: ກວດກາຕີລາຄາສັງລວມ ເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, adidas soldes ສິ່ງແວດລ້ອມ, adidas ultra boost ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແຂວງສາລະວັນສ.ປ.ປລາວ ແບບຢືນຍົງ”.ຄະນະນໍາຂອງສອງພະແນກ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ທອງໃສ ສົນລາສີ, Adidas Soldes ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ດຣ ບຸນລອດ, nike air max command ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສຳກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ນຳພາ ຄະນະທິມງານພະນັກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງກວາງຈິ ສສ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍ ທ່ານ ເຈິ່ນ ທຽມ,