ກອງປະຊຸມລາຍງານໝາກຜົນຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ ຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 06 ສິງຫາ 2014 ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລາຍງານໝາກຜົນຂອງໂຄງການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດ ດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ: ລົງເລີກວຽກງານ ການສ້າງແຜນທີ່ຕ່າງຂອງແຂວງສາລະວັນ ປະກອບດ້ວຍ: ແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ, ແຜນທີ່ທາດດິນປູກຝັງ; ແຜນທີ່ພູມອາກາດ, ແຜນທີ່ອຸທົກກະສາດ, ແຜນທີ່ສະພາບການນຳໃຊ້ທີ່ດິນປັດຈຸບັນແຜນທີ່ຊີວະນາໆພັນ, ແຜນທີ່ສະພາບພົນລະເມືອງໃນປັດຈຸບັນ, ແຜນທີ່ສະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງຊົນຊາດຊົນເຜົ່າໃນປັດຈຸບັນ, ແຜນທີ່ສະພາບການຄົມມະນາຄົມໃນປັດຈຸບັນ, ສ້າງແຜນທີ່ ຕີລາຄາລະດັບຄວາມເໝາະສົມຂອງດິນ ຮັບໃຊ້ແກ່ການພັດທະນາ ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ.

ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ຕາງໜ້າຄະນະນຳຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄຣ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ຕາງໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ກວາງຈິ ສສ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ເຈິ່ນ ທຽມ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງກວາງຈິ ແລະ ທິມງານຈາກສະຖາບັນຈັດສັນ ແລະ ອອກແບບກະສິກຳຮ່າໂນ້ຍ ຈຳນວນ 8 ທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີ, ຕາງໜ້າການນໍາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງສາລະວັນ ເຂົ້າຮ່ວມນຳເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ-ການຄ້າແຂວງ, ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງ, ພະແນກການຕ່າງປະເທດ, ພະແນກພາຍໃນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຂວງສາລະວັນ, ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 24 ທ່ານ. ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງກວາງຈິ ໄດ້ມອບ ບົດລາຍງານໂຄງການສະບັບສັງລວມ 5 ສະບັບ ແລະ ລະບົບແຜນທີ່ 5 ຊຸດ ໃຫ້ແກ່ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ເພື່ອເປັນໃຈກາງ ປະສານສົມທົບ ແຈກຢາຍ ບົດລາຍງານ ແລະ ແຜນທີ່ຕ່າງໆນີ້ ໃຫ້ບັນດາພະແນກການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສືກສາ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ, ຂໍ້ສະເໜີ ຄັ້ງສຸດທ້າຍ ໃສ່ໝາກຜົນຂອງໂຄງການ.