DCIM100MEDIA

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ຢູ່ທີ່ແຂວງສາລະວັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 05 ສິງຫາ 2014 ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືວຽກງານຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມຂຶ້ນ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ: ຕາງໜ້າຄະນະນຳຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ນຳໂດຍ ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄຣ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ຕາງໜ້າ ແຂວງ ກວາງຈິ ສສ ຫວຽດນາມ ນຳໂດຍທ່ານ ເຈິ່ນ ທຽມ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງກວາງຈິ, ທິມງານຈາກສະຖາບັນຈັດສັນ ແລະ ອອກແບບກະສິກຳຮ່າໂນ້ຍ, ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີພະນັກງານການນຳ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງ ສອງພາກສ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 17 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້,ແມ່ນແນໃສ່ ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບໝາກຜົນຂອງໂຄງການ: “ກວດກາ, ຕີລາຄາສັງລວມ ເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແຂວງສາລະວັນ ແບບຢືນຍົງ”ລະອຽດແມ່ນເພື່ອປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຂໍ້ສະເໜີໃສ່ເແຜນທີ່ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ: ແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ, ທໍລະນີສັນຖານ, ແຜນທີ່ພູມີອາກາດ, ແຜນທີ່ອຸທົກກະສາດ, ແຜນທີ່ທາດດິນປູກຜັງ, ແຜນທີ່ສະພາບປັດຈຸບັນການນໍາໃຊ້ດິນ, ແຜນທີ່ຊີວະນາໆພັນ, ແຜນທີ່ສະພາບປັດຈຸບັນດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຂວງສາລະວັນ,ແຜນທີ່ພົນລະເມືອງ, ແຜນທີ່ຊົນຊາດຊົນເຜົ່າຂອງແຂວງສາລະວັນ, ແຜນທີ່ ຄົມມະນາຄົມ, ແຜນທີ່ເຄືອຂ່າຍສາທາລະນະສຸກຂອງແຂວງສາລະວັນ (ທຸກແຜນທີ່ທີ່ສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນ 1/1000.000) ແລະ ບົດລາຍງານຂອງໂຄງການສະບັບສົມບູນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກໍ່ເພື່ອເປັນການວາງແຜນການທິດທາງຮ່ວມມື ເພື່ອການກະກຽມປະເມີນຜົນ ແລະ ມອບຮັບໂຄງການຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຕໍ່ໜ້າ.