ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການ

ໃນຕອນແລງຂອງວັນທີ 20/03/2014, ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຕີລາຄາ ຖອດຖອນບົດຮຽນກາງວາລະໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ “ກວດກາຕີລາຄາສັງລວມ ເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຮັບໃຊ້ການພັດທະນາແຂວງສາລະວັນ ສປປ ລາວ ແບບຢືນຍົງ” ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີແຂວງກວາງຈິໄດ້ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການ ທ່າມກາງບັນຍາກາດອັນດີງາມ ແລະ ການຕີລາຄາສູງຕໍ່ໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈາການການຳຂອງສອງແຂວງ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມໝາຍ ຄວາມສຳຄັນ ທ່ານ ສີເຮັ່ງ ຫອມສົມບັດ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆສາລະວັນ (ປະທານຄະນະກຳມະການຂັ້ນແຂວງສົມທົບຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂຄງການຮ່ວມ ມືລາວ-ຫວຽດ) ໃນນາມຕາງໜ້າຄະນະພັກ, ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ມອບພາບທີ່ລະນືກ ໃຫ້ແກ່ຄະນະນຳແຂວງກວາງຈິ.