ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງກວາງຈິ ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ກ່ຽວກັບເຄື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊເສດ 1&2

ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ຮ່ວມກັບ ພວຕ ແຂວງກວາງຈິ (ສສ ຫວຽດນາມ) ໄດ້ໄປຢຽມຢາມ ທັດສະນະສືກສາທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີພະລັງງານນ້ຳ ຢູ່ທີ່ເຄື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 & 2. ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ບຸນມາແກ້ວອ່ອນສາ ຫົວໜ້າພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ ໄດ້ເປັນຜູ່ປະສານສົມທົບກັບ ຄະນະຜູ່ອໍານວຍການເຄື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 & 2 ເຊີ່ງເວລານັ້ນ ທ່ານ ບຸນຈົນ ຄະນະຜູ່ອໍານວຍການເຄື່ອນໄຟຟ້າເຊເສັດ 1 & 2 ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ.