DCIM100MEDIA

ຊາວໜຸ່ມພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອອກແຮງງານສ້າງຂະບວນການ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 28 ກຸມພາ 2014 ອ້າຍນ້ອງພະນັກງານພາຍໃນພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງວສາລະວັນ ໄດ້ມີການອອກແຮງງານລວມເພື່ອກະກຽມ ຕ້ອນຮັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ( 8 ມີນາ 1910 ຫາ 8 ມີນາ 2014 ) ຄົບຮອບ 104 ປີ ທີ່ໝູນວຽນມາຮອດອີກວາລະໜື່ງ.

ການສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສະໝານສາມັກຄີກັນຂອງອ້າຍນ້ອງພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ, ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງການນຳພະແນກໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. ຂະບວນການອອກແຮງງານດັ່ງກ່າວແມ່ນລວມມີສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ນຍິງ, ໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມ ແລະ ໜ່ວຍກຳມະບານ ກໍໄດ້ມີຄວາມຫ້າວຫັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ເຮັດໃຫ້ ການອອກແຮງງານລວມມີຄວາມຄຶກຄື້ນ ແລະ ມ່ວນຊື່ນ.