DCIM100MEDIA

ຊາວໜຸ່ມພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ ຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຂອງໜ່ວຍພັກພະແນກ

ຕ້ອນເຊົ້າວັນທີ 14 ກຸມພາ 2014 ຊາວໜຸ່ມພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການອອກແຮງງານ ເພື່ອຮັບຕ້ອນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ I ຂອງໜ່ວຍພັກພະແນກ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພະແນກ.

ພາບການອອກແຮງງານຂອງຊາວໜຸ່ມພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ