ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ຈັດກອງປະຊຸມ “ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ” ທີ່ແຂວງສາລະວັນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 20 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ຈັດກອງປະຊຸມ “ສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ” ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຫຸມພັນ ອິນທະຣາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະມີບັນດາພະນັກງານການນຳ ແລະວິຊາການຈາກພາກສ່ວນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເຂົາຮ່ວມ: ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ, ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ 3 ເມືອງ ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສາລະວັນ, ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງສາລະວັນ, ພະແນກອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າແຂວງສາລະວັນ, ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແຂວງສາລະວັນ ແລະຜູ່ປະກອບການຈຳນວນໜື່ງ ລວມທັງໝົດຜູ່ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ 36 ທ່ານ , ຍິງ 02 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້, ແມ່ນເພື່ອການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະນະວັດຕະກຳ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະສົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ໂດຍແນໃສ່ 4 ເນື້ອໃນຫຼັກ ໃນການຄ້ຳປະກັນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ດ້ານສະບຽງອາຫານ ຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມມີ: ເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດຜະລິດສະບຽງອາຫານພຽງພໍ, ເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີສ່ວນເຫຼືອແຮໄວ້ ແກ້ໄຂໃນກໍລະນີມີໄພສຸກເສີນ ຈາກໄພທໍາມະຊາດໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະລະດັບຄອບຄົວ, ການຮັບປະກັນ ການສະໜອງ ແລະເຂົ້າເຖີງ ສະບຽງອາຫານເພື່ອ ໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ທຸກບ່ອນ ສາມາດມີສະບຽງອາຫານ (ໂດຍສະເລ່ຍ 350 ກິໂລເຂົ້າເປືອກ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ), ການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງໃນຄາບເຊົ້າຂອງວັນທີດຽວກັນ.