ກອງປະຊຸມ ການຮ່ວມມືດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 4 ແຂວງພາກໄຕ້.

ວັນທີ 16 ມີນາ 2018 ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 4 ແຂວງພາກໄຕ້ ຄັ້ງທີ IV ໂດຍແຂວງເຊກອງເປັນເຈົ້າພາບ ເຊີ່ງມີຄະນະນໍາ, ຄະນະພະແນກ ຈາກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 4 ແຂວງພາກໄຕ້ (ສາລະວັນ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື ແລະ ຈໍາປາສັກ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດຫຼາຍກວ່າ 100 ທ່ານ.
ທ່ານ ແຫວນເພັດ ລັດດາວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດຂື້ນລາຍງານຜົນສໍາເລັດການຮ່ວມມືວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຕໍ່ກອງປະຊຸມ ເຊີ່ງມີຫຼາຍໆດ້ານເປັນຕົ້ນ: ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາມາດຕະຖານແລະວັດແທກ, ວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ອື່ນໆ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຂື້ນ ໂດຍປະກອບມີ:

ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຂື້ນ ໂດຍປະກອບມີ:ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນວັນດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຂື້ນ ໂດຍປະກອບມີ:

1. ກິລາ ເປຕັງ ທິມການນໍາ

2. ກິລາ ເປຕັງ ທິມຊາວໜຸ່ມ

3. ກິລາ ເປຕັງ ທິມ ຍິງ

4. ກິລາ ບານເຕະ ຊາວໜຸ່ມ

ຜົນການແຂ່ງຂັນ ກິລາມິດຕະພາບ ຂອງ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 4 ແຂວງພາກໄຕ້ ສະຫຼຸບໄດ້

1. ສໍາລັບລາງວັນຊະນະເລີດ.

– ສໍາລັບລາງວັນຊະນະເລີດ- ກິລາ ເປຕັງ ທິມການນໍາ ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ

– ກິລາ ເປຕັງ ທິມ ຍິງ ພວຕ ແຂວງອັດຕະປື

– ກິລາ ເປຕັງ ທິມຊາວໜຸ່ມ ພວຕ ແຂວງອັດຕະປື

– ກິລາ ບານເຕະ ຊາວໜຸ່ມ ພວຕ ແຂວງເຊກອງ

2. ສ່ວນລາງວັນຮອງຊະນະເລີດ

– ກິລາ ເປຕັງ ທິມການນໍາ ພວຕ ແຂວງເຊກອງ

– ກິລາ ເປຕັງ ທິມ ຍິງ ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ

– ກິລາ ເປຕັງ ທິມຊາວໜຸ່ມ ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ

– ກິລາ ບານເຕະ ຊາວໜຸ່ມ ພວຕ ແຂວງຈໍາປາສັກ