ທ່ານ ສົມມະນີ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຊັບສນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກທີ່ເມືອງລະຄອນເພັງ

ທ່ານ ສົມມະນີ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວທະບາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານວິຊາການ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ວຽກງານ ຊັບສນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກ ຢູ່ທີ່ເມືອງລະຄອນເພັງ ໃນຄັ້ງວັນທີ 13-14 ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2018

ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກທີ່ ເມືອງລະຄອນເພັງ ແມ່ນເພື່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ບັນດາຕິກຳ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະວັດແທກ, ເກັບກຳຮັບຟັງຄຳຄິດເຫັນ ຂໍສະເໜີຈາກຜູ່ປະກອບການ ເກັບຊື້ມັນແຫ້ງ ແລະຜູ່ປະກອບການ ຈຳນ່າຍນຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ຂື້ນກັບເມືອງລະຄອນເພັງ ແລະນອກຈາກ ນັ້ນກໍ່ເພື່ອເປັນການຕິດຕາມກວດກາຄືນ ມາດຕະຖານຕາຊີງລານມັນ ແລະມາດຕະຖານກ່ຽວກັບບໍລິມາດ ໃນການຈຳນ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ຂື້ນກັບພື້ນທີ່ເມືອງລະຄອນເພັງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ.

ການລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງການນຳພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກການນຳເມືອງລະຄອນເພັງ ເປັນຢ່າງສູງ ແລະ ທາງຜູ່ປະກອບການ ເກັບຊື້ມັນຕົ້ນແຫ້ງ ແລະຜູ່ປະກອບການຈຳນ່າຍນຳມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຂື້ນກັບເມືອງລະຄອນເພັງ ໄດ້ໃຫ້ການຮ່ວມມືເປັນຢ່າງສູງ ເຊີ່ງໃຫ້ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້