ພວຕ ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງເລົ່າງາມ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນ ພຸດ, ວັນທີ 31 ມັງກອນ 2018, ເວລາ 09:00 ໂມງ. ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຫ້ອງການວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງເລົ່າງາມ ກໍ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂື້ນ ເພື່ອເປັນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການປືກສາຫາລື, ກ່ຽວກັບວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພາຍໃນເມືອງເລົ່າງາມ. ໂດຍເນັ້ນໜັກໃນຫຼາຍດ້ານ
ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມມະນີ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ແລະ ຕ່າງໜ້າຂະແໜງການເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ມີຫົວໜ້າຫ້ອງຫ້ອງການ, ຮອງຫ້ອງການ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການ ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງເລົ່າງາມ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 9 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປືກສາຫາລືກັນໃນຫຼາຍໆດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ່ຽວກັບ ປໍ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຊິງຊັ່ງຕາມທ້ອງຕະຫຼາດ, ບໍລິສັດເກັບຊີ້ມັນຕົ້ນ ແລະ ລານມັນຕົ້ນ, ການປັບປຸງເວັບໄຊຂອງເມືອງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວຽກງານໄອທີ ແລະ ວິທະຍາສາດ ການປຸກຝັງ, ນອກຈາກນັ້ນ ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ເລື່ອງວຽກງານບໍລິຫານ-ນະໂຍບາຍ ຈໍານວນໜື່ງ ໂດຍຕາມການສະເໜີຂອງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງ
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການໃນເວລາ 11:30 ຂອງວັນດຽວກັນ, ດັ່ງນັ້ນຈິງ ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກສະບັບນີ້ຂື້ນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄັ້ງນີ້ດ້ວຍ.