ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ ລົງກວດທຽບ ໝໍ້ແທກນ້ຳປະປາທີ່ເມືອງຕະໂອ້ຍ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 10-11 ສີງຫາ 2016 ພະແນກວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ, ກໍ່ຄື (ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ) ໄດ້ປະສານສົມທົບ ກັບ ໜ່ວຍງານບໍລິການ ນ້ຳປະປາເມືອງຕະໂອ້ຍ, ຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງເມືອງ

ເຊີ່ງ ໄດ້ກະກຽມອຸປະກອນການນຳໃຊ້ໃນການກວດທຽບກົງເຕີນ້ຳປະປາ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອລົງກວດທຽບໝໍ້ນັບກົງເຕີນ້ຳປະປາ ສຸ່ມ 03% ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວກວດທຽບໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ ຮັບການຕິດຕາມ ແລະ ຊີ້ນໍາໂດຍກົງຂອງ ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄລ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນຈຸດປະສົງ ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວກວດທຽບກົງເຕີນ້ຳປະປາພາກສະໜາມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ຕາມບ້ານເຮືອນຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ຖືຕ້ອງ, ເທດເໝາະຕາມການຊົມໃຊ້(ຫາງສຽງ) ໂດຍນໍາໃຊ້ວິທີການການກວດສຸ່ມ 3% ພາຍໃນຕົວເມືອງຕະໂອ້ຍ ແມ່ນສາມາດກວດສອບໄດ້ທັງໜົດ 9 ໜ່ວຍ, 6 ໜ່ວຍແມ່ນຢູ່ໃນຄ່າປົກກະຕິ, ໃນນັ້ນແມ່ນສະເໜີໃຫ້ທາງໜ່ວຍງານ ຂອງລັດວິສາຫະກິດປ່ຽນຖ່າຍໃນຈຳນວນ 3 ໜ່ວຍ ເນື່ອງຈາກວ່າໜ້າປັດອ່ານຄ່າມົວເສົ້າ(ເປື້ອນສາເຫດເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດອ່ານຄ່າໄດ້).
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວດໍາເນີນໄປຢ່າງເປັນເອກະພາບ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ, ຮັບປະກັນເຖິງສິດ ແລະ ຜົນປະ ໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ ແນໃສ່ສ້າງ ເງື່ອນໄຂອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ການບໍລິການ ແລະ ການຊື້ຂາຍ, ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມ ປອດໄພ ແລະ ສັງຄົມມີຄວາມຍຸດຕິທໍາ.