ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ ລົງກວດກາຄຸນະພາບຜະລິດຕະພັນຊິມັງ ຂອງບໍລິສັດຈຸງຢາອິຊິ ຊີມັງລາວ ຈຳກັດ ແຂວງສາລະວັນ

ໃນຕອນເຊົ້າ, ວັນທີ 18 ມີຖຸນາ 2015 ຢູ່ທີ່ບໍລິສັດຈຸງຢາອິຊິ ຊີມັງລາວ ຈຳກັດ, ບ້ານ: ຕົງຊວຍ, ເມືອງສາລະວັນ ແຂວງສາລະວັນ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຄະນະນຳພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ, ພ້ອມດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງ ຊັບສິນທາງປັນຍາມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ,  ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແນະນຳ ວິທີ ແລະ ຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ກ່ຽກັບການລົງກວດສອບຕົວຈິງຄຸນະ ພາບຜະລິດຕະພັນ ບໍລິສັດຈຸງຢາອິຊິ ຊີມັງລາວ ຈຳກັດ ແລະ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ຕໍ່ກັບລະ ບຽບຫຼັກການ ການນຳໃຊ້ກາໝາຍມາດຕະຖານ ແຫ່ງຊາດ, ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ລະບຽບຫຼັກການ ພ້ອມທັງເປັນການເກັບກຳຕົວຢ່າງ ຂອງຊິມັງ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນະພາບຜະລິດ ຕະພັນ ຊີມັງ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕໍ່ໜ້າ.