ການຊຸກຍູ້ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 02 ຕົວເມືອງ (ຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ)

ໃນຄັ້ງວັນທີ: 24-25/02/2015, ພະແນກວິທະນາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ, ໂດຍຄະນະການນຳ ຂອງພະແນກ ວຕ ແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ຊມວ. air jordan en soldes ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວ ກ່ຽວກັບການຊຸກຍູ້ ວຽງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂັ້ນເມືອງຂອງ 02 ຕົວເມືອງໆ ຕະໂອ້ຍ ແລະ ເມືອງສະໝ້ວຍ, ເປັນເວລາ: 02 ວັນ:

– ສະຫຼຸບຕີລາຄາ ແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ. chaussures nike air max – ວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວຽກງານວັດແທກ.