ການສອບທຽບ ພາຫະນະເຄື່ອງວັດແທກ ຊິງຊັ່ງ ( DIGITAL ) ຂອງພະແນກ ໂຍທາທິການ – ຂົນສົ່ງແຂວງສາລະວັນ

ໃນຄັ້ງວັນທີ 13/02/2015, ພະແນກວິທະນາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ, ໂດຍ ທ່ານ ທອງໃສ່ ສົນລາສີຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະ ຖານ ແລະ ວັດແທກ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບພະແນກໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງແຂວງສາລະວັນ ລົງສອບທຽບແມ່ ແບບເຄື່ອງວັດແທກຊິງຊັ່ງ ຂອງພະແນກໂຍທາທິການ – ຂົນສົ່ງແຂວງສາລະວັນ