ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກໃຫ້ແກ່ເມືອງສາມສ້າງ (ເມືອງເລົ່າງາມ)

ເພື່ອເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ ມະຕິກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ສາມສ້າງ, ໃນຄັ້ງວັນທີ 15 ຕຸລາ 2014, ທີ່ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງເລົ່າງາມ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ດຳເນີນການມອບຮັບອຸປະກອນພາຫະນະວັດແທກ ຊິງຊັ່ງ ໃຫ້ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງເລົ່າງາມ ຈຳນວນ 1 ຊຸດ, ຕາງໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ມອບໂດຍ ທ່ານ ທອງໃສ ສົນລາສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ຫົວໜ້າຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງເລົ່າງາມ.

ຈຸດປະສົງໃນການມອບຮັບອຸປະກອນພາຫະນະວັດແທກ ຊິງຊັ່ງ ຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ານວຽກງານມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກໃຫ້ແກ່ເມືອງສາມສ້າງ ກໍ່ຄືເມືອງເລົ່າງາມ ແລະ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານດັ່ງກ່າວນີ້ ຮັບໃຊ້ສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.