DCIM100MEDIA

ກວດທຽບໝໍ້ນັບກົງເຕີໄຟຟ້າ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ກຸມພາ 2014 ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງວສາລະວັນ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຄື່ອນໄຫວກວດສອບ ແລະ ເກັບຄ່າກວດສອບກົງເຕີໄຟຟ້າ ໃນທົ່ວແຂວງສາລະວັນ, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄລ, ເລຂາໜ່ວຍພັກ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ແລະ ທ່ານ ສຸລັດ ໄຊຍະສອນ ຄະນະອຳນວຍການລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາແຂວງສາລະວັນ, ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 06 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ຊັບສິນທາງປັນຍາມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກຂັ້ນແຂວງ ແລະ ປຶກສາ ຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການກວດທຽບມາດຕະຖານຂອງກົງເຕີໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຢ່າງລະອຽດແລ້ວທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຕົກລົງ ເປັນເອກະພາບກັນດັ່ງນີ້:ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຈະໄດ້ກວດສອບກົງເຕີໄຟຟ້ານຳລັດສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວສາຂາ ແຂວງສາລະວັນ ຕາມລັດຖະ ບັນຍັດ 03/ປປທ. ສ່ວນລາຍລະອຽດ ທາງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈະສົມທົບກັບ ລັດວິສາ ຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ສາຂາ ແຂວງສາລະວັນຄືນໃໝ່. ນອກຈາກນັ້ນ ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ຈະໄດ້ຕົກ ລົງກວດກາ ກົງເຕີໄຟຟ້າຮ່ວມ ກັບວິຊາການເຕັກນິກຂອງລັດວິຊສາຫະກິດໄຟຟ້າ ຈໍານວນກົງເຕີໄຟຟ້າທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນທົ່ວແຂວງສາລະວັນ ເລີ້ມແຕ່ວັນທີ 03 ມີນາ 2014 ເປັນຕົ້ນໄປ ແລະ ຈະໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດເຄື່ອນໄຫວທົດລອງກວດສອບກົງເຕີໄຟຟ້າຂັ້ນຕົ້ນໃນ 3% ຂອງ ຈຳ ນວນ ກົງເຕີໄຟຟ້າທັງໝົດ ທີ່ມີຢູ່ໃນແຂວງສາລະວັນ.