ຜົນສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງສາລະວັນ

ລະຫວ່າງວັນທີ 07-08 ເມສາ 2016, ການຝືກອົບຮົມ-ແລກປ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ ກັບ ຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຫ້ອງການໂຄສະນາອົບຮົມ 8 ຕົວເມືອງ ພາຍ ໃນແຂວງສາລະວັນ, ເຊີ່ງມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໜົດ 11 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານແມ່ນ ທ່ານ ຄໍາສິງ ແກ້ວອໍາພອນ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງສາລະວັນ, ເຊີ່ງແມ່ນນັກສໍາມະນາກອນຈາກ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ. ໃນການຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ນັ້ນແມ່ນໄດ້ເນັ້ນໜັກບາງຫົວຂໍ້ທີ່ສໍາຄັນດັ່ງນີ້:
⦁ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບຮາດແວສ ແລະ ລະບົບປະຕິບັດການ ວິນໂດສ.
⦁ ການຕັ້ງຄ່າໃຫ້ກັບ ໄວອັອສ ແລະ ການນໍາໃຊ້ Hiren’s Boot.
⦁ ການຕິດຕັ້ງ ວິນໂດສເອັກພີ ແລະ ວິນໂດສເຈັດ ດ້ວຍຟາຍກັອດ.
⦁ ການຕິດຕັ້ງ ໄມໂຄຣສອບອັອບຟິດ 2007 / 2010 & ຢູຕີລິຕີ.
⦁ ການສະໝັກໃຊ້ອີແມວແອັກຄາວ ແລະ ການຮັບ-ສົ່ງ ອີແມວ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ.
⦁ ການບໍລິຫານ-ຈັດການ ອີແມວ ໃນ ອີແມວແອັກຄາວ ທີ່ໄດ້ສ້າງໄວ້