DCIM100MEDIA

ຊຸດຝືກອົບຮົມກອງທືນພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

ຂະແໜງວິທະຍາດ – ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຊຸດຝືກອົບຮົມກອງທືນພັດທະນາໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເຊີ່ງຈັດໂດຍຫ້ອງການສະພາວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັດໂນໂລຊີ) ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານ ປອ ສາຄອນ ຈະເລີນວົງ

ອ່ານເພີ່ມ

ສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ ຮ່ວມກັບ ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ ລົງເກັບກໍາຂໍ້ມູນ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 06 ຕຸລາ 2015 ທາງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ໄດ້ລົງມາເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະແນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ.ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ທອງໃສ ສົນລາສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

ອ່ານເພີ່ມ

ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດ ຂັ້ນທ່ອງຖີ່ນຂອງ 04 ແຂວງ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບທ່າແຮງວິທະຍາສາດຂັ້ນທ່ອງຖີ່ນຂອງ 04 ແຂວງພາກໄຕ້ (ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະອັດຕະປື) ຈັດຂື້ນ ແລະດຳເນີນໜື່ງວັນເຕັມຂອງວັນທີ 5 ສິງຫາ 2015, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ,ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ເຊກອງເຊີ່ງໄດ້ຮັບກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ເຫຼັກໄຫລ ສີວິໄລ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ

ອ່ານເພີ່ມ
DCIM100MEDIA

ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ສົກປີ 2012-2103

ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ສົກປີ 2012-2103, ວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ

ອ່ານເພີ່ມ
DCIM100MEDIA

ສະຫລຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ນະວັດຕະກຳ ສົກປີ 2012-2103

ວຽກງານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ ເປັນວຽກງານໜື່ງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສະຖິຕິຂໍ້ມູນດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກຳ. ເຊິ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມານີ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້  ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຄື່ອນໄຫວໜ້າ ທີວຽກງານຕ່າງໆຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນຄື:

ອ່ານເພີ່ມ