ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ, ຕາດຮັງ. (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ນ້ຳຕົກຕາດເລາະ ແມ່ນກຳເນີດຂຶ້ນມາ ຈາກແມ່ນ້ຳເຊເຊັດ ທີ່ມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກ ແຂວງເຊກອງ, ນ້ຳຕົກມີຄວາມສູງ ປະມານ 10 ແມັດ, ຕັ້ງຢູ່ທີ່ບ້ານແສນວັງ, ເມືອງສາລະວັນ.

ອ່ານເພີ່ມ

ຕາດໄມ້ເຮ້ຍ. (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ຕາດໄມ້ເຮ້ຍ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພໍ່ເຂັມ, ເມືອງສາລະວັນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 25 ກິໂລແມັດ. ແຕ່ກ່ອນເອີ້ນວ່າ: “ຕາດລາ” ແຕ່ປະຈຸບັນ ເອີ້ນ ຕາດໄມ້ເຮ້ຍ, ແຕ່ກ່ອນ ຢູ່ໃນຕາດ ມີ “ຄ້ອງລາ”

ອ່ານເພີ່ມ

ກອງເສົາເສ.(ແຂວງ ສາລະວັນ)

ກອງເສົາເສ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານພໍ່ເຂັມ, ເມືອງສາລະວັນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 25 ກິໂລແມັດ. ແຕ່ກ່ອນພາຍໃນບ້ານ ມີພໍ່ຮ້າງລູກຕິດຄົນໜຶ່ງ ແລະ ແມ່ຮ້າງລູກຕິດຄົນໜຶ່ງ ໄດ້ຮັກແພງກັນ ແລະ ໄດ້ຕັດສິນໃຈສ້າງຄອບຄົວນຳກັນ

ອ່ານເພີ່ມ

ນ້ຳຕົກຕາດເສນ.(ແຂວງ ສາລະວັນ)

ນ້ຳຕົກຕາດເສນ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານນາບອນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ຫ່າງຈາກເສັ້ນທາງ ເລກທີ 20 ປະມານ 8 ກິໂລແມັດ ແລະ ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 12 ກິໂລແມັດ. ການບໍລິການ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມ ໃນປີ 1995

ອ່ານເພີ່ມ

ນ້ຳຕົກຕາດລະໂຊຍ.(ແຂວງ ສາລະວັນ)

ຕາດລະໂຊຍ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານລະແຊງ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 14 ກິໂລແມັດ ປະຈຸບັນ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

ອ່ານເພີ່ມ

ທາດກະເດົາທຶກ. (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ທາດກະເດົາທຶກ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານນາໂຄກ, ຄົງເຊໂດນ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານເມືອງ 30 ກິໂລແມັດ ປະຈຸບັນອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

ອ່ານເພີ່ມ

4000 ຂຸມບ້ານທ່າ. (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 4000 ຂຸມ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານທ່າ, ເມືອງລະຄອນເພັງ, ຫ່າງຈາກເທດ ສະບານເມືອງ 25 ກິໂລແມັດ ປະຈຸບັນ ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານທ່າ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ.

ອ່ານເພີ່ມ

ວັດໜອງສອງຫ້ອງ (ວັດພະແກ້ວນ້ຳຢາດ). (ແຂວງ ສາລະວັນ)

ວັດໜອງສອງຫ້ອງ ຕັ້ງຫ່າງຈາກແຂວງສາລະວັນ ໄປທາງທິດຕາ ເວັນຕົກສຽງເໜືອ 55 ກິໂລແມັດ, ວັດໜອງສອງຫ້ອງ ຕັ້ງຢູ່ ບໍລິເວນທົ່ງນາບ້ານນາໂພ, ຕີນພູສົ້ມປ່ອຍ (ພູພະ ແກ້ວ) ຈາກເມືອງໃໝ່ວາປີ, ແວ່ບ້ານແກ້ງສຸທິ ໄປຫາຕີນພູ 10 ກິໂລແມັດ

ອ່ານເພີ່ມ