ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ

ເລີ່ມແຕ່ ປີ 1998 ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມນ້ຳ ໂດຍ ທ່ານ ບົວເກື່ອມ ສີມມາ ເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ທ່ານ ໜູຕຽມ ຄຳປະເສີດ ເປັນຮອງຫົວໜ້າ. ມາຮອດວັນທີ 8/5/2008

ອ່ານເພີ່ມ