ໃນຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2015, ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄລ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາ ສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາ ລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເມືອງເລົ່າງາມ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີວຽກງານນະວັດຕະກຳ-ຂ່າວສານ,ວຽກງານຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດ ຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ ແລະ ວຽກງານຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ ເປັນຕົ້ນ. ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແນວທາງ ຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ກ່ຽວກັບ ແຜນຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງໃໝ່ແລະການສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂອງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ, ໃຫ້ແກ່ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງເລົ່າງາມ