ໃນລະຫ່ວາງ ວັນທີ 25–28/5/2015 ທ່ານ ສີສຸດອນ ອັງຄະໄລ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຈຳນວນໜຶ່ງພາຍໃນພະແພກ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ວຽກງານສາມສ້າງໃນບັນດາ 3 ເມືອງ ຂອງແຂວງສາລະວັນ (ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ, ເມືອງຕະໂອ້ຍ) ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເຂົ້າພົບປຶກສາຫາລືກັບບັນດາທ່ານ ເຈົ້າເມືອງໃນ 3 ເມືອງ ເພື່ອເປັນການວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ.

ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍ່ຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກັບບັນດາພະນັກງານຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນບັນດາ 3 ເມືອງ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການປັບປຸງແບບແຜນວິທີການເຮັດວຽກ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນຫຍິ່ງໆຂຶ້ນ. ເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ ພວຕ ແຂວງສາລະວັນແລະກໍ່ຍັງໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງລົງປະຈຳຢູ່ຫ້ອງ ການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໃນສາມເມືອງ. ພ້ອມທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ອຸປະກອນຈຳນວນໜຶ່ງເຊັ່ນ: ຊີງຊັ່ງ, ຄີມ ແລະ ກາໜາຍວັດແທກຈຳນວນໜຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຕາມພາລະບົດບາດໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະເມືອງ.