ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 06 ຕຸລາ 2015 ທາງສະຖາບັນນິເວດວິທະຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ຊີວະພາບ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນ ໂລຊີ ໄດ້ລົງມາເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະແນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ.ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໃນຄັ້ງນີ້ ທ່ານ ທອງໃສ ສົນລາສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງ ແລະ ທ່ານ ນ. ສົມສະ ນິດ ບົວມະນີວົງ ຫົວໜ້າພະແນກນິ ເວດວິທະຍາ ພ້ອມດ້ວຍທີມງານທີ່ມາຈາກສະຖາບັນນີເວດ.

ຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ໄປເກັບກໍຳຂໍ້ມູນນໍຳພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ນໍຳພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະແນກແຜນ ການ ແລະ ການລົງທືນ ເພື່ອນໍຳເອົາຂໍ້ມູນຕ່າງໆໄປວິເຄາະ.
ຈຸດປະສົງ: ໃນການລົງມາເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຄັ້ງນີ້ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບດ້ານລະບົບນິເວດໃນແຂວງ ເພື່ອເປັນຂໍ້ມູນໃນການ ຈັດແບ່ງລະບົບນິເວດໃນ ສ ປປ ລາວ.