ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2018 ທ່ານ ສົມມະນີ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຫຼັກແຫຼ່ງຈໍານວນໜື່ງ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກຢູ່ ຫອ້ງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງເລົ່າງາມ

ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້, ທ່ານ ສົມມະນີ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂງສາລະວັນ ຍັງໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະ ໃຫ້ທິດທາງໃນຫຼາຍໆດ້ານໃນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ພາຍໃນເມືອງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທາງ ພະແນວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ໃນວຽກງານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຄອມພິວເຕີ Notebook ຈໍານວນໜື່ງຊຸດ ແລະ ເສື້ອຈໍານວນໜື່ງ.