ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບທ່າແຮງວິທະຍາສາດຂັ້ນທ່ອງຖີ່ນຂອງ 04 ແຂວງພາກໄຕ້ (ຈຳປາສັກ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະອັດຕະປື) ຈັດຂື້ນ ແລະດຳເນີນໜື່ງວັນເຕັມຂອງວັນທີ 5 ສິງຫາ 2015, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 3 ,ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ເຊກອງເຊີ່ງໄດ້ຮັບກຽດກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ ເປີດກອງປະຊຸມຂອງທ່ານ ເຫຼັກໄຫລ ສີວິໄລ ກຳມະການປະຈຳພັກແຂວງ ຮອງເຈົ້າແຂວງເຊກອງ. ກອງປະຊຸມນີ້ ໄດ້ມີທີມງານຈາກກົມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີນຳຄະນະທີມງານໂດຍທ່ານດຣນ. ແກ້ວວິວອນ ອຸດທະຈັກຮອງກົມວິທະຍາສາດມາຈັດຮ່ວມກັບແຂວງເຈົ້າພນບຄືພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງເຊກອງ, ກອງປະຊຸມສຳມະນາວິທະຍາສາດເພື່ອແນະນຳການເກັບຂໍ້ມູນທ່າແຮງວິທະຍາສາດ, ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຄູ້ມຄອງ ແລະ ທິດທາງການຄົ້ນຄ້ວາ-ພັດທະນາວິທະຍາສາດຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ 04 ແຂວງ ພາກໄຕ້ ເຊີ່ງມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ,ຂະແໜງວິທະຍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ,ບັນດາວິທະ ຍາໄລ ແລະ ວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງ.