ຄັ້ງວັນທີ 16 /3 /2016 ພວຕ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ດ້ານເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມບ້ານເປົ້າໝາຍໃນເຂດເມືອງສະໝ້ວຍ ດ້ວຍການມອບເຄື່ອງມືອຸປະກອນການຕີ ເຫຼັກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບ້ານ ຕະປົ່ງແລງ.

ຕ່າງໜ້າມອບໂດຍ ທ່ານ ທອງໃສ ສົນລາສີ ຮອງຫົວພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດຕາງໜ້າຮັບແມ່ນ ທ່ານ ຄຳຕາ ໂຮຊົງເລື່ອງ ກຳມະການພັກແຂວງ ເລຂາພັກ ເຈົ້າເມືອງສະໝ້ວຍ ລາຍລະອຽດເຄື່ອງທີ່ມອບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຕິດຕັ້ງໄຟຟ້າ(ໃຫ້ໜ່ວຍຕີບ້ານຕະປົງແລງ).
2. ມືນໄຟຟ້າ 2 ເຄື່ອງ.
3. ພັດລົມ 3 ເຄື່ອງ (ເຄິ່ງໄຟຟ້າ).
4. ເຄື່ອງຈອດ 1 ຊຸດ.
5. ຄ້ອນ 3 ອັນ, ມີ 5 ໂລ, 3 ໂລ, 2 ໂລ.
6. ຖ່ານຫີນ 3 ເປົ້າ.
7. ຖ່ານຊຸບ 2 ເປົ້າ.
8. ກໍ້ປັກສຽບ 2 ກໍ້.
9. ກ່ຽວ 5 ດວງ.
10. ສັງກະສີ 20 ແຜ່ນ (ຄ້າງຈ່າຍ).
11. ເຫຼັກຕະປູກ 4 ກັບ (ຄ້າງຈ່າຍ).
12. ທູດຈອດ 1 ກັບ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກ ຂອງການມອບເຄື່ອງຕິເຫຼັກໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດ ບ້ານຕະປົ່ງແລງ ເປົ້າ ໝາຍກໍ່ເພື່ອສ້າງໃຫ້ກຸ່ມບ້ານດັ່ງກ່າວມີວຽກເຮັດ ງານທຳເປັນ ອາຊີບ ໄດ້ຜະລິດຂາຍສິດຄ້າໃຫ້ມີລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວເພື່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ໃຫ້ຄ່ອຍໝົດໄປເທື່ອລະກ້າວ.