ໃນຄັ້ງວັນທີ 25 ຕຸລາ 2017 ເວລາ 09:00 ໂມງ ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ ມາດຕຖານ ແລະ ວັດແທກ ຂອງພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການເຄື່ອນ ໄຫວ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນ ການ ກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ການຜະລິດ ລອກຮຽນແບບ ແລະ ການນຳມາຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ HONDA ປະເພດນ້ຳມັນເຄື່ອງ ຢູ່ເທດສະບານເມືອງສາລະວັນ ກອງປະຊຸມພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ສົມມະນີ ໄຊຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັັນ, ໃນນັ້ນມີຕາງໜ້າໃຫ້ທາງ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງຈຳປາສັກ ແລະ ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງສາລະວັນ, ຕາງໜ້າພະແນກອຸດສະຫະກຳ – ການຄ້າແຂວງ, ຕາງໜ້າໃຫ້ບໍລິສັດ ທີລລິກິ ແອນ ກິບບິນສ໌ ລາວ ຈຳກັດ ນອກນັ້ນ, ຍັງມີພາກສ່ວນ ຫ້ອງການ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງສາລະວັນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການພາຍໃນພະແນກ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 23 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງ: ຂອງການປຶກສາຫາລືຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມໜັງສືສະເໜີ ຂອງບໍລິສັດ ທີລລິກິ ແອນ ກິບບິນສ໌ ລາວ ຈຳກັດ ເລກທີ 097/2017/TGLAO, ລົງວັນທີ 09/10/2017 ເພື່ອລົງເຄື່ອນໄຫວກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຍຶດສິນຄ້າທີ່ປອມແປງ, ລອກຮຽນແບບ, ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ HONDA ປະເພດນ້ຳມັນເຄື່ອງ ພ້ອມທັງເກັບສິນຄ້າປອມແປງ ທີ່ທາງໂຮງານຜະລິດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈຳໜ່າຍໃຫ້ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆໃນທ້ອງຕະຫຼາດເທດສະບານ ເມືອງສາລະວັນ ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ແລະ ເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບສິຄ້າປອມແປງເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ HONDA ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າແຂວງຈຳປາສັກ ຮ່ວມກັບ ຕຳຫຼວດເສດຖະກິດເມືອງປາກເຊ, ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ທຳການຢຶດໃນຄັ້ງວັນທີ 11 / 09 / 2017 ທີ່ຜ່ານມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງໄດ້ຕົກລົງ ແລະ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມເນື້ອໃນດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ເຫັນດີໃນການລົງກວດກາ, ສະກັດກັ້ນ ການຜະລິດ ລອກຮຽນແບບ ແລະ ການນຳມາຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນທີ່ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າHONDA ປະເພດນ້ຳມັນເຄື່ອງ ຕາມສະຖານທີ່ທ້ອງຕະຫຼາດເມືອງສາລະວັນ.
2. ເຫັນດີຖ້າພົບເຫັນສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ HONDA ປະເພດນ້ຳມັນເຄື່ອງ ຢູ່ໃນການຄູ້ມຄອງ ຂອງຜູ້ໃດກໍ່ຈະຖືກກັກຢຶດສິນຄ້າດັ່ງກ່າວ ຕາມສະຖານທີ່ທ້ອງຕະຫຼາດເມືອງສາລະວັນ.
3. ສ່ວນສິນຄ້າຜະລິດຕະພັນທີ່ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ HONDA ປະເພດນ້ຳມັນເຄື່ອງ ທີ່ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກຢຶດໄດ້ທັງໝົດ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບມອບໃຫ້ກອງບັນຊາການ ປກສ ແຂວງສາລະວັນ(ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດເສດຖະກິດ) ເປັນຜູ້ເກັບຮັກສາລໍຖ້າເພື່ອທໍາລາຍ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ຄືພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີແຂວງ, ພະແນກອຸດສະຫະກຳ-ການຄ້າແຂວງ ແລະ ບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນຊັບສິນທາງປັນຍາ.
4. ເຫັນດີມອບໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ນຳເອົາຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕີມ ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງນ້ຳມັນເຄື່ອງ HONDA ທີ່ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ.
5. ສຳລັບພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ແມ່ນຕົກລົງເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ເສດຖະກິດແຂວງສາລະວັນ ເປັນຜູ້ຕິດຕາມກວດກາ ຄືນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.
ຜ່ານການລົງເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ຂອງຄະນະກຳມະການພວກເຮົາສາມາດກວດພົບ ແລະ ກັກຢຶດສິນຄ້າທີ່ລະເມີດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ HONDAປະເພດນ້ຳມັນເຄື່ອງຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ທ້ອງຕະຫຼາດເມືອງສາລະວັນ ແລະ ບັນດາຫ້າງຮ້ານ ຈຳນວນ 20 ຮ້ານ ແລະ ກັກຢຶດໄດ້ທັງໝົດ 471 ຕຸກ.