ໂດຍອີງໃສ່ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ 4 ແຂວງພາກໄຕ້. ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ ໃນວັນທີ 29 ພະຈິກ 2017 ທີ່ຜ່ານ ມານີ້, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ແລກປ່ຽນຖອດຖອນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ທີ່ພະນແກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈໍາປາສັກ, ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ ທັງສອງແຂວງມີ ທ່ານແຫວນເພັດ ລັດດາວົງ ກໍາມະການພັກແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານຈໍນວນໜື່ງ ໂດຍໄດ້ເນັ້ນໜັກໃນ ວຽກວິຊາສະເພາະ ແລະ ວຽກບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ.