ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018, ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ເປີດຊຸດຝືກອົບຮົມຍົກລະດັບທຸກສະການຂຽນຂ່າວລົງເວບໄຊ ແລະການຂຽນຂ່າວນຳສົ່ງໃຫ້ກອງບັນນາທິການໜັງສືພິມວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນຊີ ສປປ ລາວ ຂື້ນທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານກ່າວເປີດຊຸດຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໂດຍທ່ານ ສຸກສະຫວັດ ພູມີໄລ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ, ໂດຍວິທະຍາກອນຮັບເຊີນຈາກພະແນກຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດຖະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວແຂວງສາລະວັນ ເຊີ່ງມີນັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍ ພະນັກງານວິຊາການຈາກບັນດາຂະແໜງການພາຍໃນພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີແຂວງສາລະວັນ ແລະຈາກຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະເຕັກໂນໂລຊີ  3 ເມືອງ ຂອງແຂວງສາລະວັນ, ເມືອງສາລະວັນ, ເມືອງເລົ່າງາມ ແລະເມືອງຕະໂອ້ຍ.

ໂດຍອີງໃສຄອດເອົາລາຍຂອງທີມງານວິທະຍາກອນ ນັກສຳມະນາກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຝືກອົບຮົມ ຈະໄດ້ຮຽນຮູ້, ພາລະບົດບາດ ສິດ ແລະໜ້າທີ່ຂອງຊື່ມວນຊົນ, ທັກສະໃນການຂຽນຂ່າວລົງເວບໄຊ ຕາມຫຼັການ 5W, 1H ແລະ ເຕັກນິກການຖ່າຍພາບປະກອບບົດຂ່າວຕ່າງໆ ແລະການຕົບແຕ່ງພາບຂັ້ນພື້ນຖານດ້ວຍໂປແກຣມ Photoshop CS6

ເຊີ່ງຈຸດປະສົງໃນການເປີດຊຸດຝືກອົບຮົມດັ່ງກ່າວນີ້ ກໍ່ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຂຽນຂ່າວໃຫ້ຖືກຕາມຫຼັກການ, ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງລະບຽບກົດໝາຍຂອງພັກ-ລັດ.

ຊຸດຝືກອົບຮົມນີ້, ຈະໄດ້ດຳເນີນໄປໃນໄລຍະເວລາ 2 ວັນ ເລີ່ມແຕ່ 14 ພືດສະພາ – 15 ພຶດສະພາ 2018

ຂ່າວ ແລະພາບ ໂດຍ: ສັດຕະຍາ ຊົມຈັນ