ເລີ່ມແຕ່ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 29 ມີນາ – 01 ເມສາ 2016. ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ກັບ ພະ ແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຈໍາປາສັກ ພ້ອມດ້ວຍຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງປາກເຊ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງ ການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ເມືອງປາກເຊ, ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີເມືອງມຸນລະປາໂມກໄດ້ຮ່ວມກັນເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ຝືກອົບຮົມ-ຖອດຖອນບົດຮຽນເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເປັນເວລາ 04 ວັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ເປັນຕົ້ນການສ້າງເວັບໄຊ ແລະ ຝືກອົບຮົມການບໍລິຫານ-ຈັດການເວັບໄຊ ຂອງ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງປາກເຊ). ໃຫ້ກຽດຮ່ວມເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສີສຸດອນອັງຄະໄລ ຫົວໜ້າ ພວຕ ແຂວງຈໍາປາສັກ ແລະ ທ່ານ ສີຟອງ ແກ້ວເຮືອງມະນີ ຫົວໜ້າ ພວຕ ແຂວງຈໍາປາສັກ. ເຊີ່ງມີນັກສໍາມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 6 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ. ການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນນັກວິທະຍາກອນຈາກພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ.

ສໍາລັບວຽກງານການອອກແບບ-ການສ້າງ ແລະ ການພັດທະນາ website ຂອງ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງປາກເຊ ແລະ ຫ້ອງວ່າ ການປົກຄອງເມືອງມຸນລະປາໂມກ, ນັກວິຊາການຂອງ ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ, ຂະແໜງເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມມູນຂ່າວສານ ກໍ່ໄດ້ລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສ້າງ Website ດ້ວຍ Joomla CMS 2.5.28 ໄດ້ສໍາເລັດສົມບູນເປັນທີ່ ຮຽບຮ້ອຍ ໂດຍເຜີຍແຜ່ອອນລາຍຜ່ານລະບົບ hostingຂອງລັດຖະບານຢ່າງເປັນທາງການ.

– www.muangpakse.gov.la ເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງປາກເຊ

– www.muangmunlapamok.gov.la ເວັບໄຊ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງມຸນລະປາໂມກ.