ພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບ ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ, ຈຸດປະສົງຫຼັກຂອງການປືກສາຫາລືໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ແມ່ນເພື່ອເປັນການນໍາສະເໜີ ແລະແລກປ່ຽນແນວຄິດເຊີ່ງກັນ ແລະ ໃນການນໍາໃຊ້ສື່ Online ເພື່ອເປັນການໂຄສະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຕ່າງປະເພດໄດ້ຮັບຮູ້  ໂດຍສະເພາະການນໍາໃຊ້ website, ການນໍາໃຊ້ youtube  ແລະ facebook